W przypadku stalkingu chodzi o powtarzające się uporczywe nękanie lub terroryzowanie osoby wbrew jej woli. Ofiary stalkingu doznają ograniczeń w kształtowaniu swojego życia i często postrzegają zachowanie dręczyciela jako zagrożenie.
Znamionami czynu może być:

  • szpiegowanie (czatowanie na ofiarę)
  • obserwowanie
  • śledzenie
  • zbieranie informacji na temat prześladowanej osoby
  • nękanie telefonami, sms-ami, mailami, włącznie z terrorem telefonicznym
  • wysyłanie listów i prezentów w charakterze tak zwanych „dowodów miłości“.
Sprawcami są przeważnie mężczyźni, a większość ofiar to kobiety. Przemoc domowa jest często punktem wyjścia dla stalkingu.
PDF-Logo Stalking Flyer der Stadt Köln (294 kb)         popolsku
Kölner Hilfe bei Gewalt - Logo Ministerium

Kölner Netzwerk gegen häusliche Gewalt

Kölner-Hilfe-bei-Gewalt.de - Logo Stadt Köln