Sytuacja prawna
Przemoc domowa nie jest sprawą prywatną. W ramach przemocy domowej popełniane są regularnie czyny karalne, jak na przykład uszkodzenie ciała czy bezprawne pozbawienie wolności. W takich wypadkach policja zasadniczo wszczyna postępowanie karne. Kroki te są podejmowane niezależnie od woli ofiary. Na potrzeby postępowania karnego policja będzie szukać śladów, przesłucha świadków i zabezpieczy dowody. Dla ułatwienia procedury złożenia wniosku o ustanowienie ochrony sądowej otrzyma Pani od policji "Dokumentację na temat działań policji w przypadku ‘przemocy domowej’" (niem. „Dokumentation über den polizeilichen Einsatz bei ’häuslicher Gewalt’“).

W zależności od aktualnego stanu zagrożenia istnieją różne możliwości prawne.
W przypadku bezpośredniego zagrożenia zdrowia:

Ochrona na podstawie Ustawy o policji

Ochrona na podstawie Ustawy o ochronie przed przemocą

Ochrona na podstawie kodeksu cywilnego (BGB)

Specjalny status prawny migrantek


Kölner Hilfe bei Gewalt - Logo Ministerium

Kölner Netzwerk gegen häusliche Gewalt

Kölner-Hilfe-bei-Gewalt.de - Logo Stadt Köln