Ochrona na podstawie Ustawy o policji

W poważnych sytuacjach związanych z użyciem siły wezwana policja może zgodnie z § 34a Ustawy o policji (niem. Polizeigesetz) kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia nakazać sprawcy opuszczenie mieszkania na 10 dni, aby ofiara mogła znowu poczuć się w nim bezpiecznie. Celem podjętego środka jest umożliwienie ofierze dojścia do siebie, przemyślenia sytuacji, skorzystania z porady i złożenia wniosku w sądzie grodzkim o ustalenie cywilnoprawnej ochrony przed przemocą. Złożenie danego wniosku przedłuża zakaz powrotu sprawcy do mieszkania o dalsze 10 dni. Zakaz ten obowiązuje maksymalnie do wydaniach orzeczenia sądowego.
Dla zapewnienia ochrony ofierze policja będzie dokonywała kontroli stosowania się sprawcy do zakazu powrotu do mieszkania. W przypadku niestosowania się sprawcy do zakazu, ofiara może w każdej chwili zadzwonić pod numer awaryjny policji 110.
Osoba wydalona z mieszkania otrzymuje możliwość zabrania najpotrzebniejszych rzeczy osobistych. Tylko, gdy jest to absolutnie konieczne, może ona w obecności funkcjonariuszy zabrać dalsze rzeczy z mieszkania objętego zakazem.

Kölner Hilfe bei Gewalt - Logo Ministerium

Kölner Netzwerk gegen häusliche Gewalt

Kölner-Hilfe-bei-Gewalt.de - Logo Stadt Köln