Ochrona na podstawie Ustawy o ochronie przed przemocą

Cywilnoprawną ochronę na dłuższy okres zapewnia Ustawa o ochronie przed przemocą (niem. Gewaltschutzgesetz). Ofiary przemocy domowej mogą samodzielnie lub z pomocą adwokata składać w sądzie grodzkim (niem. Amtsgericht) wniosek o:

  • pozostawienie do wyłącznej dyspozycji ofiary wspólnie zamieszkiwanego mieszkania
  • zaprzestanie niektórych zachowań (np. wchodzenia do mieszkania, przebywania w pobliżu mieszkania, nękania ofiary przez telefon)
  • wydanie zakazu przebywania w miejscach, do których ofiara musi się udawać (np. miejsce pracy, przedszkole, szkoła, obiekty rekreacyjne, sklepy).
Naruszenie sądowego ustalenia przez sprawcę jest czynem karalnym! W takim wypadku należy zawsze składać zawiadomienie o przestępstwie!
Powyższe środki mają na celu zapewnienie Pani ochrony w przyszłości. Ustawa o ochronie przed przemocą daje również możliwość uzyskania sądowego zakazu pewnych zachowań w przypadku byłego partnera lub innej osoby, która Panią prześladuje lub nęka.
Kölner Hilfe bei Gewalt - Logo Ministerium

Kölner Netzwerk gegen häusliche Gewalt

Kölner-Hilfe-bei-Gewalt.de - Logo Stadt Köln