Ochrona na podstawie kodeksu cywilnego

Pod względem treści wniosek jest identyczny z wnioskiem na podstawie Ustawy o ochronie przed przemocą. Możliwe jest wniesienie o

  • pozostawienie do wyłącznej dyspozycji ofiary wspólnie zamieszkiwanego mieszkania
  • zaprzestanie niektórych zachowań (np. wchodzenia do mieszkania, przebywania w pobliżu mieszkania, nękania ofiary przez telefon)
  • wydanie zakazu przebywania w miejscach, do których ofiara musi się udawać (np. miejsce pracy, przedszkole, szkoła, obiekty rekreacyjne, sklepy).
Różnica polega na tym, że naruszenie przez prześladowcę sądowego ustalenia o ochronie na podstawie niemieckiego kodeksu cywilnego (niem. Bürgerliches Gesetzbuch) nie stanowi czynu karalnego. Dlatego w przypadku naruszenia należy wystąpić o nałożenie grzywny w celu przymuszenia do stosowania się do ustalenia.
Najpóźniej na tym etapie warto skorzystać z pomocy adwokata, o ile sama nie orientuje się Pani doskonale w niemieckim prawie.
Kölner Hilfe bei Gewalt - Logo Ministerium

Kölner Netzwerk gegen häusliche Gewalt

Kölner-Hilfe-bei-Gewalt.de - Logo Stadt Köln