Czy jest Pani ofiarą przemocy w swoim najbliższym otoczeniu?
Czy jest Pani gnębiona?

Wiele kobiet doświadcza ze strony swojego męża lub partnera:

  • lżenia, znieważania lub poniżania
  • bicia, kopania, duszenia
  • pozbawiania możliwości wychodzenia z mieszkania
  • izolowania od swoich rodzin i przyjaciół
  • grożenia i uzależnienia (finansowego)
  • zmuszania do uprawiania seksu
  • prześladowania, nękania lub terroryzowania po rozstaniu,
  • grożenia śmiercią.
Dzieci często są wykorzystywane dla wywierania przymusu.
Nie jest Pani sama!
Ma Pani prawo do pomocy i wsparcia!
Kölner Hilfe bei Gewalt - Logo Ministerium

Kölner Netzwerk gegen häusliche Gewalt

Kölner-Hilfe-bei-Gewalt.de - Logo Stadt Köln